Chính sách bảo mật

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi thu thập thông tin từ đâu?

Khi khách hàng đặt dịch vụ, chúng tôi yêu cầu tên, địa chỉ, quốc tịch, số điện thoại và địa chỉ email. Chúng tôi có thể thu thập thông tin qua cookies. Chúng tôi sử dụng các thông tin này để tiến hành và thực hiện yêu cầu của khách hàng, nhận thanh toán cho các giao dịch thanh toán trực tuyến. Chúng tôi không bao giờ bán hoặc tiết lộ cho bên thứ ba các thông tin chúng tôi có được qua cookies.

Cookies là gì?

Cookies là các tập tin nhỏ, các con số và chữ cái được lưu trữ trong trình duyệt của người dùng khi họ truy cập vào một trang web. Khi người dùng quay trở lại trang web, trình duyệt của họ sẽ gửi những tập tin trở lại trang web, cho phép nội dung cá nhân của họ hiển thị trên màn hình.

Chúng tôi sử dụng cookies như thế nào?

Chúng tôi lưu cookies lượt trong suốt thời gian bạn sử dụng trang web và cookies thường trực cho những lần truy cập lặp lại để thực hiện hai chức năng chính:

● Để cung cấp cho bạn những trải nghiệm cá nhân trên trang web

● Để sử dụng cho phân tích nghiên cứu để giúp bạn tương tác tốt hơn và nhanh hơn.

 Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

● Họ và tên Khách hàng

● Thông tin liên lạc bao gồm địa chỉ, email và số điện thoại

● Quốc tịch

● Các thông tin khác liên quan tới khảo sát khách hàng và/hoặc các ưu đãi của chúng tôi

Làm thế nào để tôi thay đổi cài đặt cookies?

Nếu cookie là cần thiết cho việc sử dụng website. Cookies lượt sẽ hết hiệu lực sau khi bạn đã rời khỏi trang chủ. Nếu bạn muốn giám sát hoặc ngăn chặn cookies, bạn có thể thay đổi cài đặt trình duyệt của bạn để nhận thông báo bất cứ khi nào cookie đang được sử dụng hoặc ngăn chặn hoàn toàn việc lưu trữ các tập tin cookies. Bạn cũng có thể xóa các cookies đã lưu trong trình duyệt.

Nếu bạn quyết định ngăn chặn lưu giữ cookies trong trình duyệt của bạn, xin lưu ý rằng bạn có thể không có khả năng sử dụng một số tính năng chính trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi không cung cấp thông tin của bạn cho các nhà quảng cáo.

  1. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

 Chúng tôi sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin của khách hàng vào các mục đích sau:

● Xác nhận yêu cầu dịch vụ

● Xác nhận cho giao dịch có tiến hành thanh toán trực tuyến

● Mời khách hàng tham gia khảo sát về độ hài lòng đối với chúng tôi

● Gửi cho khách hàng email về các sản phẩm mới, ưu đãi đặt biệt và khuyến mãi và khách hàng có thể quan tâm

● Phản hồi các yêu cầu hoặc thắc mắc của khách hàng

  1. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ 2 năm trong hệ thống cơ sở dữ liệu của chúng tôi trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

  1. ĐỐI TƯỢNG TIẾP CẬN THÔNG TIN

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin cá nhân của người tiêu dùng.

Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của khách hàng với bất kì bên thứ ba nào khi không có sự cho phép của khách hàng, ngoại trừ đối với các trường hợp đặc biệt như được yêu cầu bởi luật pháp hoặc để bảo vệ sự an toàn của các khách hàng khác, nhân viên, cộng đồng hoặc tài sản của chúng tôi.

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm: Ban quản trị; bên thứ ba cung cấp dịch vụ vận chuyển – lưu trú – sự kiện, cổng thanh toán, đơn vị phát triển website, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động, Công ty nghiên cứu thị trường, Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

  1.  ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN:

Công ty TNHH Du Ngoạn Việt

51 đường số 04, khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh 

Email: info@dungoanviet.com

SĐT: (84 28) 22533830/31/32

  1. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Cơ chế website của chúng tôi hoạt động không có bước khởi tạo tài khoản riêng cho người dùng, chỉ có sử dụng thông tin người dùng để xác nhận thông tin đặt dịch vụ. Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứba đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, có trách nhiệm trả lời lý do và hướng khắc phục việc bảo mật lại thông tin. Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:

Qua email info@dungoanviet.com hoặc điện thoại (84 28) 22533830/31/32.

  1.  CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiên thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoăc phạm vi, khách hàng vui ̣ lòng gửi email khiếu nại đến: email info@dungoanviet.com hoặc điện thoại (84 28) 22533830/31/32. để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ viêc cho Ban quản ̣ trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điệm nhận được khiếu nại.

  1.  CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và các thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi đã thực hiện các quy trình an ninh hành chính, kỹ thuật và thực tế phù hợp để bảo vệ các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi. Ví dụ, chỉ những nhân viên- bộ phận được cho phép mới được phép truy cập vào thông tin cá nhân, và họ chỉ có thể thực hiện việc đó cho các chức năng công việc được phép.