Điều khoản sử dụng dịch vụ

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

CÁC ĐIỀU KIỆN & ĐIỀU KHOẢN

Trang web này được điều hành bởi  Du Ngoạn Việt. Xin vui lòng đọc kỹ các Điều kiện & Điều khoản trước khi sử dụng hoặc đăng ký trên trang web này. Bạn phải hoàn toàn đồng ý với các điều kiện và điều khoản này nếu muốn sử dụng trang web. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều kiện và điều khoản này, bạn sẽ không thể sử dụng trang web này dưới bất kỳ hình thức nào.

LUẬT ĐIỀU CHỈNH

Việc truy cập vào trang web này có điều kiện theo sự đồng ý của bạn rằng toàn bộ những thông tin trên trang web và toàn bộ các vấn đề phát sinh giữa bạn và chúng tôi sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam.

Khi sử dụng trang web này, xin vui lòng đồng ý rằng:

  1. Bạn chấp nhận trách nhiệm về tài chính đối với toàn bộ các giao dịch được thực hiện theo tên và tài khoản của bạn.
  2. Để có năng lực pháp lý, bạn phải từ 18 tuổi trở lên.
  3. Bạn bảo đảm rằng mọi thông tin mà bạn cung cấp về chính bạn và về bất cứ ai khác là hoàn toàn chính xác.
  4. Không được sử dụng trang web này để thực hiện hành vi đăng ký sai trái, gian lận.
  5. Nghiêm cấm mọi hành vi phát tán tài liệu mang tính đe dọa, phỉ báng,khiêu dâm, chính trị hoặc phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ tài liệu bất hợp pháp hoặc khiêu khích nào khác thông qua trang web này.
  6. Bạn không được sửa đổi, sao chép, truyền tải, phân phối, bán, phát tán, hoặc cấp phép trang web này và bất kỳ phần nội dung nào của nó dưới bất kỳ hình thức nào trừ trường hợp bạn sao chép thông tin từ trang web này để sử dụng cho cá nhân bạn và mang tính phi thương mại.

CÁC ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Khi thực hiện đăng ký qua trang web của chúng tôi, xin vui lòng thực hiện mối quan hệ theo hợp đồng trực tiếp (ràng buộc pháp lý) với chúng tôi. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy và thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận. Chúng tôi đề xuất rằng bạn nên đọc kỹ các điều kiện đăng ký được áp dụng khi thực hiện đăng ký. Các điều kiện đăng ký bao gồm những giới hạn và những loại trừ về trách nhiệm pháp lý, và phí hủy cũng như thay đổi phải thanh toán nếu việc đăng ký bị hủy hoặc thay đổi sau khi đã được xác nhận.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Du ngoạn Việt cung cấp các dịch vụ tour du lịch, vận chuyển và vé máy bay trên trang web này.
Mọi thông tin về sản phẩm dịch vụ du lịch do Du Ngoạn Việt cung cấp được hiển thị đầy đủ chi tiết trong nội dung trang sản phẩm.
Thông tin về tour du lịch bao gồm Thời điểm, lịch trình, dịch vụ và các thôn tin khác (có thể thay đổi nếu có thỏa thuận khác)
 Những thông tin về tour và các ngày khởi hành trong sổ tay hướng dẫn và các tài liệu được in ấn khác có thể thay đổi tùy lúc và không cấu thành một phần của chương trình bảo đảm. 
Trang web của công ty là nguồn duy nhất từ đó công ty sẽ bảo đảm về sản phẩm. Việc thỏa thuận mua bán được bảo đảm chỉ khi khách hàng đã xác nhận đăng ký (việc đăng ký phải bao gồm tối thiểu một khoản tiền đặt cọc được thanh toán để được xem xét “đã xác nhận”). Sự bảo đảm này vẫn sẽ căn cứ vào các trường hợp Bất khả kháng.

CÁC TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG

Du Ngoạn Việt không chịu trách nhiệm trước khách hàng về những thay đổi hoặc hủy bỏ vì những lý do khách quan và chủ quan như: Động đất, núi lửa, bão gió, chiến tranh, đình công, biểu tình, khủng bố, rối loạn chính trị..Các giải pháp hoặc đền bù (nếu có) sẽ phụ thuộc vào Nhà cung cấp dịch vụ liên quan.

GIÁ

  • Toàn bộ các mức giá được thực hiện bằng Việt Nam Đồng (VND). Các khoản thanh toán bằng ngoại tệ khác sẽ được quy đổi ra Việt Nam Đồng (VND) theo tỷ giá hối đoái hiện hành.
  • Các mức giá bao gồm các hạng mục được liệt kê trong phần “Bao gồm”
  • Trong trường hợp một mức giá không chính xác do lỗi hệ thống, chúng tôi không chịu sự ràng buộc bởi mức giá đó.

THANH TOÁN

Toàn bộ các tour hoặc dịch vụ cần phải được thanh toán trước trừ phi có quy định khác. Chúng tôi chấp nhận thanh toán tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản :

Tên: CÔNG TY TNHH DU NGOẠN VIỆT
Tài Khoản: 007 100 475 9220
Ngân Hàng: Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Nam Sài Gòn

XÁC NHẬN THANH TOÁN

Sau khi thanh toán, Du Ngoạn Việt sẽ gửi xác nhận/phiếu thanh toán qua email hoặc fax: phiếu này phải được in ra như là bằng chứng cùa việc mua bán, và sẽ được xuất trình cho Nhà cung cấp dịch vụ.

Tất cả thông tin về du khách cần phải được cung cấp một cách chính xác tại thời điểm đăng ký.

Mọi yêu cầu sửa đổi/bổ sung cần phài được gửi qua email đến Du Ngoạn Việt.

Du Ngoạn Việt không chịu trách nhiệm về bất cứ vấn đề gì có thể xảy ra nếu bạn không nhận hoặc đọc kỹ xác nhận/phiếu thanh toán của bạn. Trong trường hợp bạn chưa nhận được phiếu thanh toán, bạn cần phải thông báo cho Du Ngoạn Việt ít nhất 72 giờ trước ngày cung cấp dịch vụ ấn định.

QUY TRÌNH HỦY DỊCH VỤ VÀ HOÀN TRẢ

Việc hủy toàn bộ các dịch vụ bởi người tham gia tour phải được gửi và nhận bằng văn bản: email hoặc fax. Du Ngoạn Việt không chấp nhận yêu cầu hủy dịch vụ qua điện thoại.

Du Ngoạn Việt không chịu trách nhiệm về mọi yêu cầu hủy dịch vụ chưa nhận được và chưa xác nhận lại với bạn. Trong trường hợp này, sẽ áp dụng phí hủy dịch vụ hoặc bỏ tour.

KHIẾU NẠI VÀ ĐÒI BỒI THƯỜNG

Mọi khiếu nại vui lòng gửi mail về cho chúng tôi theo địa chỉ: info@dungoanviet.com trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chuyến đi. Công ty sẽ không nhận mọi trách nhiệm đối với những khiếu nại nhận được sau thời hạn này.

KHUYẾN MẠI

Tất cả khuyến mãi và điểm thưởng được đăng tải trên trang web này chỉ được áp dụng cho trang web http://dungoanviet.com/  và có thể thay đổi qua các trang web khác liên kết.

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

Bản quyền trong nội dung của trang web này thuộc về Du Ngoạn Việt. Chúng tôi bảo lưu bản quyền và có toàn bộ quyền sở hữu đối với trang web này và toàn bộ nội dung của nó. Thương hiệu Du Ngoạn Việt và mọi ký hiệu, logo và hình ảnh của Du Ngoạn Việt trên trang web này đã được đăng ký bảo hộ bản quyền của Du Ngoạn Việt hoặc các đơn vị trực thuộc của Du Ngoạn Việt. Các thương hiệu của các công ty và sản phẩm/dịch vụ khác trên trang web này có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu của các thương hiệu đó. Bạn không có quyền và không được cấp phép sử dụng bất kỳ thương hiệu nào trong số ấy.

NHỮNG THAY ĐỔI

Du Ngoạn Việt có thể thay đổi bất kỳ phương diện nào của trang web này hoặc nội dung của nó, bao gồm những điểm đặc trưng, những thông tin hoặc nội dung khác vào bất cứ lúc nào mà không cần phải đưa ra thông báo trước.

VỀ DU NGOẠN VIỆT
51 đường số 04, khu đô thị mới Him Lam, P. Tân Hưng, Q.7, TP. Hồ Chí Minh 

SĐT: (84 28) 22533830 
info@dungoanviet.com

Thông tin về tài khoản ngân hàng:

Ngân hàng Vietcombank Chi Nhánh Nam Sài Gòn
Tên: CÔNG TY TNHH DU NGOẠN VIỆT
Tài Khoản: 007 100 475 9220